matsukiyo LAB 膠原蛋白 維他命C啫哩 葡萄味  |獨家商品|醫藥品|纖體塑身

matsukiyo LAB 膠原蛋白 維他命C啫哩 葡萄味


matsukiyo LAB NANO PLACENTA JELLY (GRAPE)

原料採用我們自己的技術提取的源自豬的胎盤提取物,由註冊營養師推薦膠原蛋白/透明質酸果凍,是以透明質酸、葉酸等為主要的食品。

代碼 4580101205697

  

商品已加入詢價車

Faded Short Sleeve T-shirts

matsukiyo LAB 膠原蛋白 維他命C啫哩 葡萄味

matsukiyo LAB NANO PLACENTA JELLY (GRAPE)

原料採用我們自己的技術提取的源自豬的胎盤提取物,由註冊營養師推薦膠原蛋白/透明質酸果凍,是以透明質酸、葉酸等為主要的食品。